© 2017

Om sertifiseringsprøvene

Oversikt, historie, gyldighet, tidspunkt

Den russiske sertifiseringprøven i russisk som fremmedspråk.

Sertifiseringssystemet ble startet og utviklet av fire russiske universitet (deriblant Statsuniversitetene i Moskva og Sankt-Petersburg) og er en del av det europeiske systemet for testing av fremmedpråk- kunnskap, ALTE (Association of Language Testers Europe), og tester språkkunnskapene i seks steg:

Nivå·Kode·Navn

Russisk navn

1

A1

Elementær

ТЭУ: Тест по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень

2

A2

Basis

ТБУ: Тест по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. (Tas også i forbindelse m/søknad om russisk statsborgerskap)

3

B1

Sertifikat 1

ТРКИ-1: Тест по русскому языку как иностранному. Первый уровень.

4

B2

Sertifikat 2

ТРКИ-2: Тест по русскому языку как иностранному. Второй уровень.

5

C1

Sertifikat 3

ТРКИ-3: Тест по русскому языку как иностранному. Третий уровень.

6

C2

Sertifikat 4

ТРКИ-3: Тест по русскому языку как иностранному. Четвёртый уровень.

Testen teller som dokumentasjon på at kandidaten vil klare seg i de mest vanlige situasjonene i en russisk sammenheng – på fritid, på jobb, i studier, på det nivået som testen gjelder.

Hvor mange minutt tar de enkelte delene av hver test?

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Grammatikk og ordforråd

50

50

60

90

90

60

Lesing

45

50

50

60

60

60

Skriving

50

50

60

55

75

80

Lytte og forstå

25

30

35

40

35

45

Samtale

45

50

60

90

50

50

Regler.

 1. Påmelding: Meld deg opp til test seinest 2 uker før testen.
 2. Oppmøte: Fem til ti minutter før testen starter
 3. Ha med legitimasjon (som vi kan kopiere).
 4. Ordbok fra russisk til morsmål er lov på noen av delene. Ordbok fra morsmål til russisk er ulovlig.
 5. Slå av mobiltelefon før start
 6. Testtida starter i det dere mottar oppgavene.
 7. Start- & sluttidspunkt for testen skrives på tavla.
 8. Før hver ny deltest, gir testoren (testlederen) kort veiledning.
 9. Spørsmål underveis: Etter testleders veiledning kan en stille spørsmål.
 10. Oppgaveløsningsark løses på eget avkryssings- ark (m/svart penn). Alle ark skal leveres inn.
 11. Du kan gjøre notater for deg selv underveis. Notatene kan du ta med deg.
 12. Påmelding er bindende. Faktura kan bare frafalles ved legeattestetert sykdom. Minus håndteringsgebyr på kr 200,-

Om resultatet/vitnemålet.

 1. En får «bestått»/«ikke bestått» – altså ikke karakterer
 2. En får resultatkart med poengtall for hver test.

Når er prøvene?

Vi arrangerer vanligvis sertifiserings­prøver to ganger i året – rundt nyttår og i juni. Neste prøve: Se startsiden om sertifisering.

Påmelding – hvordan?

Se påmeldings­siden.

Er prøven offentlig?

Ja, dette sertifiserings­systemet for russisk som fremmedspråk er godkjent i Russland. Dersom en søker om det - til riktig instans og med rett nivå, kan testene danne grunnlag for formell studiekompetanse i Norge også. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette.