Ordlister

Russisk.

Who we areTerminologilister.

  1. Forkortningslista forklarer forkortninger i de andre listene.
  2. Forklaring av lingvistisk terminologi

Who we areVanlige ord.

Who we arePensumordlister.

  1. Elementærnivålista dekker ordene en bør kunne til eksamen i elementærnivå. (Alternativ variant finnes også.)
  2. Basisnivålista dekker ord en bør kunne til eksamen i elementærnivå.
  3. Sertifikatnivå 1 dekker ord en bør kunne til eksamen i sertifikatnivå 1.

Who we areOrdliste, «Tjasjkij».